Restrukturyzacja miejsca pracy

Co warto wiedzieć o restrukturyzacji miejsca pracy? Restrukturyzacja miejsca pracy – i co to oznacza – to pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Zanim odpowiemy na pytanie o restrukturyzację miejsca pracy, zastanówmy się nad samą definicją. Po pierwsze, restrukturyzacja obejmuje dość szybkie zmiany w pasywach, majątku lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest samo stworzenie się w celu zwiększenia wartości danego przedsiębiorstwa. Restrukturyzację można porównać do transformacji.

Spójrzmy na szczegóły

Wiemy już mniej więcej, co oznacza restrukturyzacja w miejscu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że jest to pojęcie niezwykle złożone i niejednoznaczne. Rzecz w tym, że restrukturyzacja to bardzo szerokie pojęcie, które sprowadza się do zmian w strukturze samej gospodarki. Został zaprojektowany w celu poprawy wydajności lub samej funkcjonalności. Kiedy zadajemy sobie pytanie o refaktoryzację miejsca pracy, co to oznacza, możemy zauważyć, że pod tym pojęciem może kryć się wiele procesów. Krótko mówiąc, jest to proces mający na celu wyciągnięcie firmy z poważnych kłopotów. Jak to działa? Zasadniczo działa to tak, że dana firma zwykle ma ogromny deficyt w takich rzeczach jak: pieniądze, zaufanie i czas. Rozpoczęcie programu restrukturyzacji umożliwiło rozwiązanie tych problemów.

Zawiesić egzekucję

Brak czasu sprowadza się do tego, że najczęściej wierzyciele po prostu się niecierpliwią i zaczynają ściągać swoje należności. Mogą to być różne wezwania do zapłaty, a w niektórych bardziej ekstremalnych przypadkach procedury egzekucyjne. Wszczęcie postępowania naprawczego powoduje zawieszenie wszystkich rodzajów egzekucji iw żadnym wypadku nie można wszcząć nowego postępowania. Oznacza to nic więcej niż czas, aby firma przyszła na ratunek. W większości przypadków zarząd lub przedsiębiorcy mają gotowy plan akcji ratunkowej, ale są zbyt zajęci bieżącymi wydarzeniami, aby mieć czas na przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Odzyskać zaufanie

Restrukturyzacja miejsca pracy
Restrukturyzacja miejsca pracy

Doświadczenie pokazuje, że pomimo problemów finansowych firmy, które utrzymują relatywnie dobre relacje z kontrahentami, są bardziej skłonne do podejmowania kompleksowej i skutecznej restrukturyzacji. Oczywiście firmy te mogą liczyć na większe zrozumienie otoczenia biznesowego. Niestety w Polsce świadomość przedsiębiorców o istnieniu zupełnie nowych przepisów w prawie restrukturyzacyjnym jest wciąż niewielka i de facto zbyt późno decydują się oni na wykorzystanie istniejących możliwości. Zwykle dzieje się to po wielu miesiącach zaangażowania. Tacy wierzyciele już dawno stracili cierpliwość i nie ufają zaangażowanym przedsiębiorcom.

Postępowanie restrukturyzacyjne powinno być w pierwszej kolejności wszczynane z udziałem licencjonowanych doradców. Tacy konsultanci posiadają odpowiednie kompetencje, a także wiedzę i doświadczenie. Ocenia firmę, po pierwsze, analizując ogólny potencjał, a po drugie, proponując rozwiązania problemów firmy. W ten sposób wierzyciele mają pewność, że proponowane warunki spłaty są rozsądne w sytuacji spółki iw pełni realistyczne do wyegzekwowania. W ten sposób wierzyciele odzyskują zaufanie do firmy. Chodzi przede wszystkim o wierzycieli instytucjonalnych, czyli firmy ubezpieczeniowe, banki czy firmy windykacyjne.

Zebrać fundusze

Przedsiębiorcom zainteresowanym procesem restrukturyzacji mówiono, że aby upaść, muszą mieć pieniądze. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości wyłącznie z powodu niemożności poniesienia różnych kosztów procesu. Niekiedy wystarczą moratoria i uregulowanie kilkumiesięcznych zaległości finansowych, aby firma odzyskała płynność finansową. Niewykluczone więc, że wstrzymanie samoegzekucji jest powodem do zdobycia gotówki na bieżącą działalność. Często jednak potrzeba czegoś więcej.

Byłoby wspaniale, gdyby istniała możliwość zbycia. Następnie można rozważyć proces przejęcia samego przedsiębiorstwa lub sprzedaży aktywów w ramach planu reorganizacji.

Możliwości mamy naprawdę wiele. Z drugiej strony firma bez majątku ma znacznie mniejsze możliwości, ale w tym przypadku również ma możliwość samodzielnego dostosowania zadłużenia do siły finansowej firmy. Sama ustawa naprawcza określa wszystkie działania restrukturyzacyjne, które mogą znacząco poprawić sytuację finansową danej spółki. Mowa tu o przesuwaniu terminów, amortyzowaniu płatności, czy zmniejszaniu kwoty zadłużenia.

Jak widać możliwości są ogromne. Zaczęliśmy od pytania – restrukturyzacja w miejscu pracy, co to oznacza, a następnie przeszliśmy do szczegółów wszystkich możliwości. Każdy przedsiębiorca, który ma kłopoty, powinien zasięgnąć osobistej porady, jakie kroki może podjąć. Nigdy nie należy się załamywać i poddawać. To najgorsze, co możesz zrobić.

Related Posts