Czym dokładnie zajmuje się detektyw?

Czym dokładnie zajmuje się detektyw? W filmie lub książce detektyw zajmuje się bardzo ciekawą sprawą. Ich zawód jest bardzo fascynujący. Nic dziwnego, że ci, którzy są pewni swoich skłonności do tego zawodu, są zainteresowani tym, jak zostać detektywem w Polsce. Czy naprawdę wszystko jest takie wspaniałe?

Cechy dobrego detektywa

Zanim nauczymy się, jak zostać detektywem, warto zapoznać się z pełnym zakresem obowiązków zawodu. Czym więc zajmuje się detektyw? Wiadomo, ilość świadczonych przez nią usług rośnie z roku na rok, a jedną z najczęściej podejmowanych spraw jest: kryminalistyka, odnalezienie osób zaginionych, udowodnienie nieuczciwej konkurencji, odnalezienie zagubionego mienia, a nawet windykacja. W ramach każdego zawodu istnieje wiele różnych funkcji, które ułatwiają jego wykonywanie. To samo dotyczy detektywów. Jak nietrudno się domyślić, umiejętność zdobycia wszelkich informacji oraz znajomość prawa jest bardzo ważna.

Podczas zbierania informacji lub prowadzenia działalności musi działać zgodnie z prawem. Nikt też nie wydaje się wątpić, że bycie jak najbardziej wnikliwym w połączeniu z dobrymi faktami będzie przydatne. Ponieważ niektóre przypadki mogą wymagać zwykłego czasu, obserwacja jest teoretycznie zabroniona. Dlatego dyspozycyjność i cierpliwość są bardzo ważne. Trudno założyć, że detektywi zwykle pracują między 8 a 16, jak większość z nas. Dobry detektyw powinien też dobrze radzić sobie ze stresem. To niezaprzeczalnie stresująca kariera, z sytuacjami, których nie mogliśmy przewidzieć. Dlatego ważna staje się samokontrola i szybkie podejmowanie decyzji.

Kto może zostać detektywem?

A jak zostać detektywem i jak zdobyć licencję? Osoby zamierzające pracować w branży muszą oczywiście spełniać kilka wymagań. Oczywiście każdy zainteresowany pracą jako detektyw musi mieć co najmniej 21 lat. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich należących do Unii Europejskiej. Ewentualnie musi posiadać zezwolenie na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Jeśli chodzi o wykształcenie, powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie. W tym celu musi posiadać zdolność prawną. Ponadto nie może być skazany pełnomocnictwem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe. Nie można też ścigać osoby za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

Jak zostać detektywem w Polsce?

Aby legalnie wykonywać pracę detektywa w Agencja Detektywistyczna Dobry Detektyw, musisz mieć licencję. Do 1 stycznia 2014 r. jego uzyskanie wiązało się ze zdaniem egzaminu państwowego. Obecnie istnieje możliwość uzyskania licencji poprzez udział w szkoleniu detektywistycznym.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu państwowego muszą najpierw złożyć specjalny wniosek licencyjny do komendanta wojewódzkiego Policji wraz z szeregiem niezbędnych dokumentów. Jest to oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności, kopia dyplomu, kopia zaświadczenia potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie oraz dwie fotografie.

Jak wygląda egzamin państwowy?

Czym dokładnie zajmuje się detektyw?
Czym dokładnie zajmuje się detektyw?

Egzamin składa się z dwóch części. Jest część ustna i część pisemna. Egzaminy organizowane są co najmniej raz na pół roku i obejmują wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, Konstytucją RP, przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnością z prawem, prawem cywilnym, karnym oraz dziedzinami psychologii, kryminalistyki nauka, kryminologia i wiktymologia Problem.

Osoby posiadające odpowiednie oświadczenie mogą być zwolnione z części egzaminów. W takim przypadku może pomóc dyplom szkoły oficerskiej (taka osoba jest zwolniona z sekcji, która bezpośrednio odpowiada programowi studiów). Zwolnieniu podlegają również osoby będące funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policjantami, funkcjonariuszami straży granicznej i obcych służb wywiadowczych. W Polsce istnieją również szkoły przygotowujące do tego kierunku. Jednak wykształcenie orientacyjne nie jest wymagane do uzyskania licencji.

Doskonale wiemy już, jak być detektywem. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze jest to ekscytująca kariera, którą widzimy w filmach lub książkach. Może to zająć wiele godzin prozaicznej obserwacji. Trudno jednak przewidzieć zwroty akcji. Co więcej, nasza praca każdego dnia wygląda zupełnie inaczej. Musimy wiedzieć wszystko, zanim zdecydujemy, czy kontynuować tę konkretną karierę, czy nie.

Related Posts